Türkiye Yelken Federasyonu COVID-19 Salgını Sırasında Yelkencilik Programlarına İlişkin Rehber

Bu rehber, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın mevcut verileri çerçevesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından hazırlanmıştır. Rehber içeriği Covid-19’a ilişkin bilgiler ve durumlar değiştikçe güncellenecektir. Rehber kapsamındaki bilgiler profesyonel tıbbi tavsiye, tanı ya da tedavi olarak değerlendirilmemeli ya da bu biçimde yorumlanmamalıdır.

1- Giriş:

Bu rehber, pandemi sürecindeki değişken durumlara adapte olmak ve yelkencileri tekrar denizler ile buluşturabilmek için Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, kuruluş ve merkezlerdeki tüm sınıflardaki yelkencilik programlarına ilişkin bir rehberlik sağlama amacı taşımaktadır.
Bu süreçte Türkiye Yelken Federasyonunun temel amacı yelken faaliyetinde bulunan kulüp, kuruluş ve merkezlerin, tüm paydaşları ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde korumak, çözüm arayış ile yaratıcı önerilerini desteklemektir. Bu nedenle sorularınız ve önerileriniz için lütfen pandemi@tyf.org.tr mail adresi üzerinden Türkiye Yelken Federasyonu yetkilileri ile iletişime geçiniz.

2- Yelken Faaliyetlerine Başlama Zamanı

Federasyonumuz tarafından 14 Mart 2020 tarihinde yayınlanan duyuru doğrultusunda tüm kulüpler ve sporcular için yelken faaliyetlerimiz ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş durumdadır ve bu durum halen sürmektedir.
Federasyonumuz yelken faaliyetlerinin ne zaman, hangi koşullarda sürdürülebileceğine yönelik olarak bir değerlendirme yapabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve ilgili diğer Bakanlıklar ile sürekli ve düzenli iletişim içerisindedir. Resmi kanallardan alınacak görüş ve bilgiler çerçevesinde uygulanacak tüm tedbir ve kararlar Federasyonumuz tarafından güncellenerek yayınlanacaktır. Öncelikle Federasyonumuzun resmi internet sitesindeki duyuruları düzenli takip etmenizi öneririz. (www.tyf.org.tr)

3- Sağlık ve Güvenlik

Yelken kulüp, kuruluş ve merkezlerinde uygulanacak faaliyetler için mümkün olan en güvenli ve sağlıklı ortamın sağlanması adına prosedürlerin ve talimatların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Her bir kuruluşun, sağlık birimlerinin sosyal mesafe ve hijyen önerilerini azami düzeyde uygulaması beklenmektedir. Bunlar aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır;

1. Sağlık durumu görüntüleme (anketler, ateş ölçümü, vb.)

2. Sosyal mesafe

3. Kişisel koruma ekipmanları (yüz maskeleri vb.)

4. Temizlik ve hijyen

5. Operasyon prosedürleri

Ateşi, öksürüğü, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı bulunan, bu semptomları gösteren ve Covid-19 tanısı konabilme olasılığı olan birisiyle temasta bulunan ya da son 14 gün içerisinde hastalığa ilişkin belirtiler göstermiş olan kişilerin ve çalışanların gerekli izolasyon ve kontrol prosedürlerini acilen uygulaması, kulüp yönetimlerine zaman kaybetmeden bilgi vermesi ve kamu sağlık birimleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bu kişilerin aynı şişeyi, yiyeceği, aracı, ekipmanı, güneş kremini ve diğer öğeleri başkalarıyla paylaşmamaları gerektiğinin önemle hatırlatılması, gereken önlemlerin alınması gerekmektedir.

Tesisinizde bulunan herhangi bir kişinin Covid-19 ya da grip benzeri belirtiler göstermesi ya da Covid-19 testinin pozitif çıkması ve/veya benzeri belirtiler gösteren ya da Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerle yakın temas kurmuş olması durumlarında söz konusu kişinin diğer sporcularınız, kursiyerleriniz ve çalışanlarınızla temasını kesmek, bu kişileri ayrı bir alanda izole etmek, söz konusu öğrenciyi ve/veya çalışanı eve veya hastaneye götürmesi için acilen ailesini/yakınını aramak da dahil olmak üzere bir plan geliştirilmesi gerekmektedir. Risk unsurlarının ortaya çıkması durumunda tesise ve ekipmanlara yönelik derinlemesine temizlik işlemlerinin ivedilikle uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu kişinin hangi koşullar altında (ateş olmaması ya da belirli bir süreliğine belirti göstermemesi gibi) geri dönebileceğine karar verilmesi, Covid-19 ya da grip belirtileri göstermiş olan kişiler ile yakın temasta bulunmuş kişilere karşı ne türden önlemler alacağınızın faaliyetlere başlamadan önce değerlendirip karar verilmesi gerekmektedir.

4- Çalışanlar ve Katılımcılar İçin Kişisel Korunma

Yönetici, çalışan, kursiyer veya sporcularınızdan herhangi birinin aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahip olması durumunda tesise gelmeyip evde kalmasının sağlanması gerekmektedir;

• Nefes darlığı, solunum sıkıntısı,
• Burun akıntısı,
• Halsizlik,
• Ağız ve boğazda kuruma,
• Boğaz ağrısı,
• Öksürük,
• Ateş,
• Baş ağrısı, eklem ağrıları,
• Titreme,
• Tat ve koku almada bozukluk,
• İshal

5- Faaliyet Yönetimi / 1. Faz Faaliyetlerinin Belirlenmesi

Bütün sınıflarda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda hatları çizilen uygulamaların bölgesel ve yerel koşullara uyarlanması ile uygulanabilecek unsurları içermektedir. Kulüp, kuruluş ve merkezlerde uygulanacak faaliyet programlarının Federasyonca belirlenen sınırlamalara ve kurumsal yapınıza uygun bir içerikte olması ve herhangi bir zamanda ilan edilen değişikliklere uyum sağlayabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

A- Hareketli Salma ve Sörf Sınıfları;

Bakanlık ve dolayısıyla Federasyonumuzdan gelecek faaliyet onayı ile faaliyetlere başlanmasının ilk aşaması olan 1.Faz döneminde tesislere ulaşım ve tesis kullanım koşullarının disiplinli bir şekilde sağlanması durumunda sadece tek kişilik teknelerin ve sörf sınıflarının tümünün faaliyetlerine başlamaları uygun görülmüştür.

Hareketli salma sınıflarının ekipli teknelerinin 1. Faz döneminde faaliyetlerine başlanmayacaktır.

B- Sabit Salma Sınıfları;

Bakanlık ve dolayısıyla Federasyonumuzdan gelecek faaliyet onayı ile sabit salma sınıflarında tesis kullanım, yarış yönetimi vb konularda organizatör kulübün sorumluluğu olmakla birlikte tekne içindeki önlemlerin korunması teknelerinin donatanlarına ve/veya dümencilerine verilmiştir.

1.Faz aşamasında sabit salma sınıflarının tekne boyu gözetilmeksizin azami 3 kişilik ekiplerle faaliyete katılmaları uygun görülmüştür. Hiçbir nedenle teknelere 4. kişilerin alınması uygun değildir. Bu sınıflarda faaliyet gösteren teknelerin ekiplerinden teknenin gerek boyutu gerekse tasarımı nedeni ile tekne içinde sosyal mesafeye uyulamayacaklarını düşündükleri durumlarda sağ duyu ile hareket etmeleri ve faaliyetlere katılmamaları tavsiye edilmektedir.

C- Radyo Kontrol Sınıfları;

Bakanlık ve dolayısıyla Federasyonumuzdan gelecek faaliyet onayı ile 1.Faz aşamasında kara operasyonunda sosyal mesafenin korunması şartı ile radyo kontrollü sınıfların faaliyetlerinin başlaması uygun görülmüştür. Ancak fiziksel koşullar dikkate alınarak antrenmaların sınırlı sayıda sporcu ile yapılması gerekmektedir.

6- Tesis Yönetim Koşulları

1. Tesislerin idamesi için aynı anda hizmet verecek kişi sayısının en az düzeyde tutulması öngörülmektedir. Programlamanın en az kişi ile en fazla güvenlik koşulu etüt edilerek yapılması gerekmektedir.

2. Sporcu, ekip ve çalışanların günlük aktivite ve organizasyon bilgileri ile isim listelerinin düzenli tutulması ve gerektiğinde acilen paylaşılabilir olması gerekmektedir.

3. Çalıştırılan görevli, sporcu ve teknik ekiplerin dışında kimsenin tesislere girmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

4. Tesislere istisnai olarak kabul edilecek kişilerin önceden başvurmalarının sağlanması ve idari onaydan sonra tesise alınması gerekmektedir. Başvuru ve onay dosyalarının titizlikle tutulması gerekmektedir.

5. Acil durumlar göz önüne alınarak tesis girişinde izole bir bekleme alanı / salonu oluşturulması gerekmektedir.

6. Oluşturulacak bekleme alanının sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesi ve görsel işaretler kullanılarak organize edilmesi gerekmektedir.

8. Tesislerin girişlerinde el dezenfektan üniteleri hazır olmalıdır. Herkesin giriş öncesi el dezenfektanı kullanması gerekmektedir.

9. Girişte, güvenlik desk’in de ve diğer alanlarda sosyal mesafenin korunması gerekmektedir. Mümkün olduğunca açık alanlar ofis haline getirilmeli, kapalı alanlarda aynı anda birden fazla kişiye hizmet verilmemelidir.

10. Doktor onayı ve koordinasyonunda tesise girişine onay verilen kişilerin vücut ısısı ölçümlerini yapılması, gerekli kriterlere uymayan kişilerin girişine izin verilmemesi, şikayetlerinin sorgulanması ve ilgili birimlere raporlanması gerekmektedir.

11. Katılımcıların tesise ulaşmak için yola çıkmadan kısa bir süre önce tuvalete gitmeleri ile tesiste tuvalet kullanmaları ihtimalinin azaltılması gerekmektedir.

12 Duş ve tuvaletlerin zorunlu olmadıkça kullanılmaması gerekmektedir.

13. Kullanılması durumunda; tuvalet ve duş kullanımlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir.

14. Duş ve tuvaletlerin her kullanımdan sonra tesis görevlisi tarafından dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

15. Tüm alanlarda (duş hariç) maskesiz dolaşmak ve bulunmak yasaklanmalıdır.

16. Ortak alan kullanımları sırasında el hijyeni (düzenli aralıklarla sık sık yıkama) kurallarına uyulması gerekmektedir.

17. Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalı ve kişiler arasında en az 2 metre mesafe kuralı uygulanmalıdır.

18. Lokal, dinlenme ve tv salonlarının kullanılmaması gerekmektedir.

19. Kullanılmaları durumunda; lokal, dinlenme ve TV salonları, kişiler arasında en az 3 metre olacak şekilde tefriş edilmelidir.

20. Bütün ortak alanlarda el dezenfektanı bulundurulması gerekmektedir.

21. Bütün ortak alanların kullanıma açık olduğu günlerde saat başı temizlenmesi ve her gün sonunda dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

22. Tüm kapalı alanların gün içerisinde en az 2 kere havalandırılması gerekmektedir.

23.Gerekmedikçe alanlar arasındaki kapıların açık tutulması gerekmektedir.

24. Tesis içerisinde mümkün olan her alana bilgilendirici posterler asılarak Covid-19 koruma yöntemlerine dikkat çekilmesi gerekmektedir.

25. Kulüp alanlarına asılacak yönlendirmeler ve tabelalar ile katılımcıların izleyeceği adımların netleştirilmesi gerekmektedir.

26. Tesislerde yemekhanelerin açılmaması ve toplu yemek yenilmemesi gerekmektedir.

27. Zorunlu olarak yemekhane ve mutfakların açıldığı durumlarda; yemek alanlarında herkesin maske takması ve mutfak çalışanlarının ilgili mesleki kurallara göre eldiven kullanması gerekmektedir.

28. Yemek alanlarına giriş ve çıkış sırasında herkesin el dezenfektanı kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

29. Alanlarda çalışacak personel sayısının ve tesise malzeme alımı süreçlerinin olabildiğince minimize edilmesi gerekmektedir.

30. Gün içerisinde personel değişimi yapılmaması gerekmektedir. Mümkün olduğunca sabit kadro ile çalışılması ve çalışanların ve yakınlarının sağlık durumlarının yakından takip edilmesi gerekmektedir.

31. Diyetisyen varsa menü kontrolünü uzaktan yapmalıdır, gerekmedikçe alanlara girmemesi gerekmektedir.

32. Tüm kapalı alanların kullanılmadığı süre içerisinde kilitli tutulması gerekmektedir.

33. Zorunlu olarak kapalı alanların kullanıma açılması durumunda;

i. Alanların açılmasının tek bir kişinin sorumluluğunda olması gerekmektedir.

ii. Oturma düzeninin sosyal mesafeye göre gruplar halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

iii. Küçük gruplar halinde, her kişi arasında 2 metre mesafe ve her grup arasında en az
15 dakika olacak şekilde yemek yenmesi gerekmektedir.

iv. Yemek sona erdiğinde temizlik sürecinin hemen başlatılması gerekmektedir.

v. Temizlik ve havalandırma bittikten sonra temizlik görevlisinin alanları kilitlemesi gerekmektedir.

vi. Depoya gelen her malzemenin uygun metodlar ile tek bir kişi tarafından dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

vii. Yemek malzemesi toplu alımlarının haftada en fazla iki kez olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

7- Ulaşım - Lojistik - Ekipman

1. Tesis girişinin teke indirilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

2. Tesis girişinde araçlar için “Bırakma - Alma” noktası belirlenmesi ve “Bırakma - Alma”
sürecinde araçtan inilmemesi gerekmektedir.

3. “Bırakma - Alma” noktası için bir sorumlu belirlenmesi, bırakma alanından tesise girişin bu sorumlu tarafından koordine edilmesi gerekmektedir.

4. Bırakma ve ayrılma için tüm katılımcıları kapsayacak şekilde bir saat çizelgesi yapılması, bu sayede birikmenin engellenmesi gerekmektedir.

5. Servis kullanılması durumunda ilgili yönetmeliğe uyulması gerekmektedir.

6. Serviste maske kullanım şartlarına uyulması gerekmektedir.

7. Serviste her ikili koltukta bir kişi ve arkaya doğru bir boşluk bırakarak oturulması gerekmektedir.

8. Mümkünse yoğunluğu önlemek adına birden fazla sefer yaparak taşıma yapılması gerekmektedir.

9. Mümkünse seferlerde ayrı servisler kullanılması gerekmektedir.

10. Servise tanımlanmış kişilerin dışında kimsenin binmemesi gerekmektedir.

11. Her bir taşımadan sonra servislerin dezenfekte edilmesi ve havalandırılması gerekmektedir.

12. Kullanılan araçların temizlik açısından, şoförlerin de hijyen kuralları açısından kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

13. Tesise giriş yapacak tüm malzemelerin çift kademeli dezenfeksiyonu gerekmektedir.

8- Yelken Eğitimi Hizmeti için Çalışma Prensipleri

1. Kayıt sürecinin tamamen online olarak ve uzaktan yürütülmesi gerekmektedir.

2. Fiziken ofise gelinmesi gereken durumlarda kayıt işlemleri sırasında katılımcının tesisin dışından işlem yapması gerekmektedir.

3. Eğitmenlerin teorik bilgiye dayalı becerileri öğrettiği alanlarda uzaktan görüntülü konuşma sağladığı online eğitimler ile verilmesi gerekmektedir. (Video konferans platformları üzerinden.)

4. Kötü hava koşullarına (sert rüzgarlı, yağmurlu günler, gök gürültülü sağanak yağış uyarıları vb.) ilişkin bir plan yapılması gerekmektedir. Birçok program için bu durum derslerin iptal edilmesi ve/veya online eğitim olarak sağlanması anlamına gelebilmektedir. Alternatif ayarlamaların yapılabilmesi adına bu duruma ilişkin olarak aileler ile uygun bir zamanda iletişime geçilmesi gerekmektedir.

5. Tekne filosu ve eğitmen sayısına bağlı olarak tam gün programlardan kaçılması, çocukların aynı denizde kalma süresini yakalayacak şekilde saatlik dilimlerden oluşan eğitim programı dizayn edilmesi gerekmektedir.

6. Özel ders modeli ile toplu etkinlik formatından farklı bir şekilde eğitimleri gerçekleştirmeye çalışılması gerekmektedir.

7. Eğitimin yönetildiği antrenör / eğitmen botunda aynı anda eğitmen haricinde en fazla iki kişi olmasını gerekmektedir.

8. Bir operasyon çizelgesi oluşturarak teknelerin denize çıkmadan önce sosyal mesafe kurallarına uygun olarak nasıl konumlandırılacağının belirlenmesi gerekmektedir.

9. Katılımcıların teknelere ulaşırken yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir yol izlemelerinin
sağlanması gerekmektedir.

10. Yapabilecek beceri seviyesinde olan katılımcıların teknelerini kendilerinin donatması

11. Yeni başlayanlar için teknelerin önceden ve tercihen bir kişi tarafından donatılması gerekmektedir.

12. Fiziksel imkanların olması durumunda eğitim teknelerinin denizde bekletilmesi gerekmektedir.

13. Rampada sıkışıklık olmaması adına aynı anda en fazla bir tekne inecek şekilde denize çıkılması gerekmektedir.

14. Eğitmen / antrenörlerin zorunlu kurtarma müdahaleleri haricinde sporculara 2 metreden fazla yaklaşmaması gerekmektedir.

15. Katılımcıların denize çıkana kadar uygun maske takmaları gerekmektedir.

16. Katılımcıların denize çıkacak giysileri ile gelmeleri ve ayrılmaları gerekmektedir.

17. Hava koşullarından dolayı bu mümkün olmuyorsa panço kullanmaları veya basit açık hava prefabrik çözümleri ya da paravan ile temassız giyinme alanı oluşturulması gerekmektedir.

18. Katılımcıların, kendilerine izin verilmemişse ortak alanlara girmemeleri gerekmektedir.

19. Katılımcıların ofislere girmemeleri gerekmektedir.

20. Katılımcıların kendi su şişelerini getirmeleri ve tesislerde bulunduğu sürelerde düzenli aralıklarla su içmeleri gerekmektedir.

21. Tesislerde ortak içme suyu kullanımına izin vermemesi gerekmektedir.

22. Hiç bir yelken malzemesinin (Can yeleği, eldiven, patik vb..) paylaşımlı kullanımına ve eğitim sırasında paylaşılmasına izin verilmemesi gerekmektedir.

23. Eğitim sonrasında tekneler ve tüm donanımlarının bol su ile yıkanması gerekmektedir.

24. Katılımcıların, eğer yemek yemeyi gerektirecek uzunlukta tesiste kalıyorlarsa kendi yemeklerini getirmeleri ve bu yemeklerini bu işe özel olarak ayrılmış bir alanda yemeleri gerekmektedir.